Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

AKTUALNOŚCI, strona 2:

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Utworzono dnia 23.01.2018

   Firma Eneris Surowce S.A. informuje, że termin odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH dla Państwa Miejscowości ulega zmianie.

Zmiana podyktowana jest ze zmianą organizacji tras. Jednocześnie pragniemy poinformować, że pozostałe terminy odbioru odpadów nie ulegają zmianie

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane ze zmianą oraz błędnie dostarczonym wcześniej terminarzem.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

czytaj dalej na temat: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Zawiadomienie SPN-P.7533.391.2017

Utworzono dnia 19.01.2018

ZAWIADOMIENIE

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 15.01.2018 r.

 

o wszczęciu postępowania

 

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - część drogi wojewódzkiej nr 577 "Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki", oznaczona jest na mapie z projektem podziału zawartej w operacie technicznym wpisanym do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie za numerem ewidencyjnym P.1428.2015.2760 dnia 04.11.2015 r., jako działka nr 43/2 o pow. 3,0300 ha, położona w obrębie Wężyki, gmina Rybno, stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 43 o pow. 3,0300 ha.

 

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Bożena Piórowska

czytaj dalej na temat: Zawiadomienie SPN-P.7533.391.2017

Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2017 r. nr ew. 192/1

Utworzono dnia 19.01.2018

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 22.12.2017 r.

 

   Starosta Sochaczewski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zamierza ograniczyć sposób korzystania z niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

 

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2017 r. nr ew. 192/1

Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2017 r. nr ew. 126

Utworzono dnia 19.01.2018

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 22.12.2017 r.

 

   Starosta Sochaczewski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zamierza ograniczyć sposób korzystania z niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

 

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2017 r. nr ew. 126

Informacja o zamówieniu publicznym RGK.271.1.2018

Utworzono dnia 19.01.2018

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów”

 

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

a) Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów o długości 651,0 mb - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszyw łamanych. - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm (warstwa wiążąca), - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm (warstwa ścieralna), - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - wykonanie oznakowania pionowego.

 

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 17.01.2018 r.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

czytaj dalej na temat: Informacja o zamówieniu publicznym RGK.271.1.2018

Badania ankietowe WAW-OR.0652.4.2018

Utworzono dnia 18.01.2018

   Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

 

Zastępca Dyrektora

Agnieszka Ajdyn

czytaj dalej na temat: Badania ankietowe WAW-OR.0652.4.2018

Obwieszczenie WOOŚ-II.4260.306.2017.OŁN.5

Utworzono dnia 16.01.2018

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

W WARSZAWIE

z dnia 15.01.2018 r.

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Regionalny Dyrektor            

Ochrony Środowiska            

w Warszawie                    

Arkadiusz Slembida             

czytaj dalej na temat: Obwieszczenie WOOŚ-II.4260.306.2017.OŁN.5

Hodowco zwierząt - Nie zapomnij!

Utworzono dnia 11.01.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie w związku z narastającym problemem antybiotykoodporności przypomina hodowcom zwierząt gospodarskich o obowiązku ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w leczeniu zwierząt oraz upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt. 

czytaj dalej na temat: Hodowco zwierząt - Nie zapomnij!

Ogłoszenie - Azbest 2018

Utworzono dnia 11.01.2018

   W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Rybno do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno w 2018 r.  informuję, że od 15.01.2018 r. do 15.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Rybno, pok. 18,  przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie - Azbest 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r.

Utworzono dnia 05.01.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 05.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

 

informuje się

 

że w ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie ( pokój nr 18 ) zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego  napięcia długości ok. 863 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz dwóch odcinków kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długościach, odpowiednio, ok. 96 i ok. 169 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4 i 231 w obrębie geodezyjnym "Złota" w Gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

czytaj dalej na temat: Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 211

W poprzednim tygodniu: 350

W tym miesiącu: 1005

W poprzednim miesiącu: 1232

Wszystkich: