Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Informuje o przedłużeniu naboru wniosków

Utworzono dnia 15.06.2018

Wójt Gminy Rybno

Informuje o przedłużeniu naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany starych kotłów, pieców lub urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych


 

Gmina Rybno aplikuje o środki unijne, w związku z ogłoszonym naborem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , działanie 4.3. – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, podziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej na projekty związane z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa gazowe w gospodarstwach domowych.

Dofinansowanie może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Rybno dofinansowania UE.

Osoby chcące przystąpić do realizacji projektu zapraszamy w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku, do złożenia ankiety uczestnictwa w projekcie, którą można pobrać ze strony internetowej www.gminarybno.com lub wypełnić w Urzędzie Gminy Rybno ( pokój nr 18) , w godzinach pracy urzędu.

czytaj dalej na temat: Informuje o przedłużeniu naboru wniosków

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki

Utworzono dnia 15.06.2018

Gmina Rybno ogłasza przetarg nieograniczony -  Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki” Zadanie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - budowę boiska do gry w piłkę plażową o pow. 384 m², o nawierzchni naturalnej z piasku, wymiary boiska 16 m x 8 m, czyli dwie połowy po 8 m x 8 m, - montaż piłkochwytów przy boisku do piłki plażowej o wysokości 5,0 m, - budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. 286 m² o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa, - wyposażenie boisk, - wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, - zagospodarowanie terenu. 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlany, - przedmiar robót budowlanych, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego 3) Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem funkcjonowania istniejącego obiektu boiska sportowego oraz terenu przy budynku zaplecza socjalnego w obrębie którego znajdują się urządzenia fitness. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do tych obiektów przez cały okres realizacji inwestycji; 4) Wymagane jest zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposób niekolidujący z działalnością ww. obiektów, zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania przez cały okres realizacji inwestycji. Wszelkie uciążliwości należy redukować do minimum i uzgadniać z Użytkownikiem obiektu - Gminą Rybno. 5) Wjazd na plac budowy będzie się odbywał istniejącym, urządzonym zjazdem z drogi powiatowej (zjazd z kostki betonowej) oraz będzie prowadził przez zagospodarowany, utwardzony kostką betonową teren w obrębie budynku zaplecza socjalnego. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i odpadów.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00, 

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

czytaj dalej na temat: Przetarg nieograniczony - Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2018 roku”

Utworzono dnia 13.06.2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 14.06.2018 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na: „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2018 roku”

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2018 roku”

Komputerowe badanie wzroku w Rybnie

Utworzono dnia 13.06.2018

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

   W dniu: 20.06.2018 r. w Przychodni Lekarskiej „VALMED” ul. Parkowa 1 w Rybnie w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj dalej na temat: Komputerowe badanie wzroku w Rybnie

LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Utworzono dnia 08.06.2018

   Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza na Walne Zebranie Członków dnia 25 czerwca  2018 roku o godz. 14.00 miejsce spotkania - biuro LGD Żabia Wola,  ul. Warszawska 24

czytaj dalej na temat: LGD „Ziemia Chełmońskiego”

XXI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

Utworzono dnia 07.06.2018

   Sad Doświadczalny w Dąbrowicach 14 czerwca 2018 r. Pole Doświadczalne upraw warzywniczych w Skierniewicach zapraszają na 21 Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa.

Spotkanie, kierowane zarówno dla sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020).

czytaj dalej na temat: XXI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Rybno, Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin

Utworzono dnia 04.06.2018

   Wójtowie Gmin z projektów partnerskich pn. "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" informują, że w dniach 5-7 czerwca 2018 r. odbędą się spotkania informacyjne dla właścicieli budynków mieszkalnych na terenie ww. gmin, biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet IV; Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1

 

 Spotkania odbędą się w:

Gmina Rybno: w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20 dnia 05.06.2018 r. (wtorek) godz. 19:00

Gmina Sochaczew: w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115 dnia 06.06.2018 r.
(środa)  godz. 19:00

Gmina Nowa Sucha: w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej dnia 07.06.2018 r. (czwartek) godz. 17:00

Gmina Teresin: w siedzibie Zespołu Szkół w Teresinie im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. XX - lecia 12 dnia 07.06.2018 r. (czwartek ) godz. 19:00

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców w/w gmin, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie OZE.

 

 Z wyrazami szacunku

Wójtowie Gmin

Rybno, Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin

 

czytaj dalej na temat: Zaproszenie na spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Rybno, Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin

OZE – Podpisana umowa z wykonawcą

Utworzono dnia 30.05.2018

 W środę 23 maja 2018 r. wójtowie i skarbnicy gmin partnerskich: Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha i Rybno podpisali umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i RCI Sp. z o.o. z Poznania. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) tj. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotłów na biomasę.

Urządzenia te są dofinansowane w ramach projektów pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


Wkrótce pracownicy tych firm zgłoszą się u osób, które biorą udział w tym przedsięwzięciu w celu zebrania danych do wykonania projektu poszczególnych instalacji.


Wójt Gminy Rybno
/-/ Grzegorz Kropiak

 

 

czytaj dalej na temat: OZE – Podpisana umowa z wykonawcą

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 15.05.2018 r.

Utworzono dnia 25.05.2018

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 15.05.2018 r.

 

o wszczęciu postępowania

 

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 15.05.2018 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 331

W poprzednim tygodniu: 391

W tym miesiącu: 1019

W poprzednim miesiącu: 1713

Wszystkich:

Imieniny