Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

 

2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25 maja 2020 r.

 

o oszacowaniu szkód

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

ZałącznikZałącznik2

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


RGK.6220.9.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

i udziale społeczeństwa

Na podstawie art. 30, art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. -

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020r., poz.283) Wójt Gminy Rybno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą
na działce o nr ewid. gr. 126/3 obręb Złota, gmina Rybno, powiat sochaczewski,
województwo mazowieckie”
,

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Rybno o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek złożony przez
p. Łukasza Nowaka De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca działającego w imieniu inwestora – p. Pawła Drużnego zam. Złota 22, 96-514 Rybno.

Obwieszczenie


RGK.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2020.283) Wójt Gminy Rybno zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

gospodarowaniu wodą w rolnictwie poprzez wykonanie urządzenia melioracji wodnych – systemu nawadniania ciśnieniowego służącego do nawadniania gruntów i upraw rolnych na obszarze 7,7207 ha, wykonanego na działkach nr ewid. 8 i 9 obręb 0018 Rybionek oraz przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu istniejącego urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru wody 17m3/h do celów nawadniania gruntów i upraw na w/w działkach,

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25 marca 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 marca 2020 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 5 marca 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 2 marca 2020 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 14 lutego 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 7 lutego 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 8 stycznia 2020 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 584
Utworzono dnia: 08.01.2020
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Martyna Fidrych
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 25.05.2020 14:23, Administrator
    Edycja strony: 2020
  • 25.05.2020 14:23, Administrator
    Edycja strony: 2020
  • 04.05.2020 09:06, Administrator
    Edycja strony: 2020