Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2019

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe w roku 2019.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII.86.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:52
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:52
Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVIII.84.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:50
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

Uchwała Nr XVIII.83.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:50
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVIII.82.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:49
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2020"

Uchwała Nr XVII.81.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:48
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVII.80.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:46
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XVII.79.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:45
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII.78.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:43
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XVII.77.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:41
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVII.76.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:39
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII.75.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:38
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVII.74.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:37
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI.73.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 12 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:22
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XV.72.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:21
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XV.71.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.

Utworzono dnia 17.01.2020, 14:05
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIV.70.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 3 października 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 13:09
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.69.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 13:08
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XIII.68.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 09:11
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.67.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 15.01.2020, 11:32
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rybno do projektu "Przedszkole na medal-rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno"

Uchwała Nr XIII.66.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 15.01.2020, 11:31
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XII.65.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 15.01.2020, 11:29
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XII.64.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 14:00
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 13:31
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XI.62.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 13:30
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XI.61.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 09:01
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr X.60.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 09:00
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr X.59.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 08:58
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.58.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:55
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2019

Uchwała Nr IX.57.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:55
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:54
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.55.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:38
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.54.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:38
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.53.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:37
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.52.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:37
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr IX.51.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:36
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.50.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:36
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 28.06.2019, 13:41
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:37
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:37
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów i wysokość stawki procentowej tej bonifikaty

Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:37
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:36
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno."

Uchwała Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:35
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:33
zmieniająca uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.06.2019, 13:32
zmieniająca uchwałę Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roki w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:44
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:44
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:43
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.38.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:42
w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

Uchwała Nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:42
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VIII.36.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:42
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.35.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:41
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2018 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.

Uchwała Nr VIII.34.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:39
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:38
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VII.32.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:37
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:36
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:28
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno" i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 14.06.2019, 09:27
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 12.06.2019, 11:06
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:48
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:47
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr VII.25.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:46
w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr VII.24.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 18.03.2019, 10:01
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.23.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:45
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.22.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:45
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2019 rok

Uchwała Nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:45
w sprawie Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.20.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:53
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VI.19.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:53
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:52
w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI.17.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:50
w sprawie przyjęcia uchwały na lata 2019-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznawanego świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr VI.16.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:47
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Informacje

Liczba wyświetleń: 2195
Utworzono dnia: 18.01.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 20.01.2020 13:54, Administrator
    Edycja strony: 2019
  • 20.01.2020 13:52, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XVIII.86.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.
  • 20.01.2020 13:52, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.