Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

 

2020

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII.116.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:24
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIII.115.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 09:44
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.114.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:39
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwała Nr XXIII.113.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:36
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXIII.112.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:29
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.111.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:22
w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXIII.110.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:05
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIII.109.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 03.06.2020, 11:46
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

Uchwała Nr XXII.108.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:18
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXII.107.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:18
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXII.106.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:08
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:03
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXI.104.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:02
Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.86.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.103.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:37
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXI.102.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:05
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.101.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:04
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXI.100.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:48
w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:42
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI.98.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:42
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI.97.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:41
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXI.96.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:41
w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXI.95.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2020

Uchwała Nr XX.94.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XX.93.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2020 rok

Uchwała Nr XX.92.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 15:00
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XX.91.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:44
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XX.90.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:44
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX.89.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:59
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XIX.88.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:58
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:57
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.

Informacje

Liczba wyświetleń: 557
Utworzono dnia: 20.01.2020
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 04.06.2020 10:24, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXIII.116.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
  • 04.06.2020 10:23, Administrator
    Edycja załącznika: Uchwała Nr XXIII.110.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.
  • 04.06.2020 09:44, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXIII.115.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.