Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Obwieszczenie RGK.6733.2.2018

Utworzono dnia 30.01.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.  U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) 

 

zawiadamia się

 

że w dniu 26 stycznia 2018 r.  zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Kitlińskiego – przedstawiciela  Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin  Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN 15 KV o długości ok.320 m, budowie przyłącza energetycznego kablowego nN 0,4 kV o długości ok. 2 m i budowie słupowej stacji transformatorowej na fragmentach działek nr ewid. 17, 22, 64, 76/1, 78/2,  112/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0008  Jasieniec gm. Rybno.

W ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie (pokój nr 18 -  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00 – 15.00 , we wtorki w godz. od 10.00 do 18.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

ZAŁĄCZNIKI:

Obwieszczenie RGK.6733.2.2018

Utworzono dnia 31.01.2018, 08:10

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 384

W poprzednim tygodniu: 792

W tym miesiącu: 2124

W poprzednim miesiącu: 3033

Wszystkich: 36275

Imieniny