Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

XLIII Sesja Rady Gminy Rybno

Utworzono dnia 31.01.2018, 12:25

07.02.2018 - 07.02.2018 , 09:00 - 15:00


RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. (0-46) 861-14-38

 

Rybno, dnia 31 stycznia 2018 r.

 

   Uprzejmie zapraszam na obrady XLIII Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII Sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy Rybno.
 6. Informacja dla rolników o zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
 10. Potwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Erminowie nieruchomości gruntowej w celu przeprowadzenia inwestycji "Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Erminów".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2018.
 14. Informacje Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 15. Zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak

Zegar

Imieniny