Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera – 3/8 etatu

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rybno.

2. Określenie stanowiska: kasjer w Referacie Finansowym.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
 

1. Przyjmowanie wpłat i odprowadzanie podjętej gotówki.
2. Dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.
3. Prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania: czeków gotówkowych i rozrachunkowych, dowodów KP, KW.
4. Wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy.
5. Bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości za potwierdzeniem odbioru.
6. Składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych
w Banku prowadzącym rachunki bankowe gminy oraz przeliczanie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru.
7. Anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Systemowe wsparcie przy obsłudze realizacji przelewów.
9. Obsługa terminala płatniczego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.12.2019r.do godz. 15.00, pod adresem: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96–514 Rybno, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Szegóły w załącznikach

Załączniki:

1. Ogłoszenie

Utworzono dnia 13.12.2019, 19:43

2. RODO

Utworzono dnia 13.12.2019, 19:45

3. Kwestionariusz

Utworzono dnia 13.12.2019, 19:46

4 Oświadczenie

Utworzono dnia 13.12.2019, 19:47

Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 17.12.2019, 18:09

Informacje

Liczba wyświetleń: 1220
Utworzono dnia: 13.12.2019

Historia publikacji

  • 17.12.2019 18:09, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2019 r.
  • 17.12.2019 10:51, Administrator
    Edycja strony: Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera – 3/8 etatu
  • 17.12.2019 10:50, Administrator
    Edycja załącznika: 4 Oświadczenie