Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

WÓJT GMINY RYBNO

Ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

ul. Długa 18, 96-514 Rybno

 

 

Wymiar etatu: pełny etat;

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie, ul. Długa 18, 96-514 Rybno

I. Wymagane kwalifikacje i kryteria formalne:
    1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia umożliwiający  na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak u karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019r poz. 869).
 8. Przedstawienie pisemnego, autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji,
 9. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

 

 Oferty (tj. oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w zamkniętych  kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie”  w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00  w sekretariacie  Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20,96-514 Rybno,  pok. nr 10. Oferty można przesłać pocztą , decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, niezbędnych wymaganych dokumentów  znajdują się:

na stronie Internetowej  Urzędu Gminy www.gminarybno.com/ ,

na stronie BIP Urzędu Gminy Rybno www.gminarybno.com/bip/ ,

na stron Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.rybno.naszabiblioteka.com/,

na tablicy ogłoszeń Urzędu  oraz w sekretariacie Urzędu

 

 

Załączniki:

Zarządzenie 73.2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 17 lipca 2019 r.
Utworzono dnia 23.07.2019, 12:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie
Utworzono dnia 23.07.2019, 12:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kwestionariusz osobowy
Utworzono dnia 23.07.2019, 12:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja Wójta Gminy Rybno o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
Utworzono dnia 28.08.2019, 15:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1684
Utworzono dnia: 23.07.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

 • 30.07.2021 10:00, Administrator
  Wyłączenie widoczności strony
 • 28.08.2019 15:46, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja Wójta Gminy Rybno o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
 • 23.07.2019 12:54, Administrator
  Edycja strony: Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie