Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Rybno

Utworzono dnia 26.05.2021, 11:32

02.06.2021 - 02.06.2021 , 09:00 - 15:00


Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad Sesji Rady Gminy na stronie: Sesja Rady Gminy Rybno

 

Wiceprzewodnicząca

/-/ Iwona Brodowska

 

RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Rybno, dnia 24 maja 2021 r.

 

                     

   Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.
 
Porządek obrad:
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI  Sesji Rady Gminy Rybno.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2020.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Rybno za rok 2020 wraz z prognozą na rok 2021.
7. Ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2020r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021r.
9. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie  w 2020r.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały  zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 roku.
12. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
13. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rybno. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Rybno” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021.
22. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
23. Zapytania, wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

Wiceprzewodnicząca

/-/ Iwona Brodowska

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja