Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2021

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:04
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.174.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.173.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03
w sprawie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:02
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.171.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:01
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2021

Uchwała Nr XXXV.170.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 lutego 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.169.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.168.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.167.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.166.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:58
zmieniająca uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.165.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXIV.164.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXIII.163.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:56
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.162.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.161.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Informacje

Liczba wyświetleń: 448
Utworzono dnia: 15.01.2021
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 15.04.2021 09:05, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
  • 15.04.2021 09:05, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
  • 15.04.2021 09:04, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.