Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Wnioski i deklaracje

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzono dnia 29.04.2020, 12:44

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Utworzono dnia 07.01.2019, 11:31

DT-1A Załącznik do Deklaracji DT-1

Utworzono dnia 07.01.2019, 11:31

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:24

IL-1 Informacja o lasach

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:24

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:36

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:24

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:25

IR-1 Informacja o gruntach

Utworzono dnia 11.07.2019, 12:26

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Utworzono dnia 21.05.2020, 14:33

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Utworzono dnia 22.05.2020, 09:51

Oświadczenie o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Utworzono dnia 22.05.2020, 09:51

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Utworzono dnia 17.01.2018, 08:41

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

Utworzono dnia 22.05.2020, 09:54

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Utworzono dnia 18.06.2018, 11:31

Wniosek na utylizację wyrobów zawierających azbest

Utworzono dnia 29.04.2020, 12:55

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji

Utworzono dnia 11.02.2019, 14:34

Wniosek o niezaleganiu w podatkach

Utworzono dnia 22.05.2020, 09:59

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:02

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Utworzono dnia 08.05.2020, 08:10

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Utworzono dnia 08.05.2020, 08:11

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:12

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości

Utworzono dnia 22.05.2020, 10:10

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Utworzono dnia 22.05.2020, 10:11

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:14

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Utworzono dnia 13.06.2017, 17:02

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:19

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzono dnia 14.04.2020, 17:22

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:23

Wniosek o wydanie odpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:30

Wniosek o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:34

Wniosek o wydanie poświadczenia dotyczącego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 22.05.2020, 10:12

Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:37

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podatnika

Utworzono dnia 22.05.2020, 10:13

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utworzono dnia 14.11.2017, 16:08

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzono dnia 13.02.2018, 15:42

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Utworzono dnia 13.02.2018, 14:55

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Utworzono dnia 06.05.2020, 08:12

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia w pasie drogowym robot związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Utworzono dnia 15.12.2017, 11:14

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Utworzono dnia 15.12.2017, 11:22

Wniosek o wydanie zgody na lokalizacje / przebudowę obiektu budowlanego lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego w prasie drogowym drogi gminnej

Utworzono dnia 15.12.2017, 13:17

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzono dnia 21.02.2018, 14:40

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Utworzono dnia 04.01.2019, 12:29

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Utworzono dnia 27.02.2020, 14:15
Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
Tel. 46 861-14-38

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Lokalizacja