Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 04.12.2019

Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział I Cywilny 

Sygn. akt I Ns 450/19

postanowienie , w którym zezwala się PGE Dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w łublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.114,00 zł , tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości, ustalonego decyzją Starosty Sochaczewskiego nr GN.683.1.23.2019 za ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, połozonej w obrębie ewidencyjnymm Erminów, gm. Rybno

Treść ogłoszenia w załączniku 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 150.2019

Utworzono dnia 03.12.2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 32 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025228/9.

Zarządzenie i ogłoszenie o przetargu w załączniku

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Nr 150.2019

Zarządzenie Nr 149.2019

Utworzono dnia 03.12.2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 1 o pow. 0,69 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025228/9.

Ogłoszenie o przetargu w załączniku

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Nr 149.2019

Zarządzenie Nr 148.2019

Utworzono dnia 03.12.2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia  3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Ćmiszew-Parcel, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 19 o pow. 0,78 ha dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00019772/2.

Ogłoszenie o przetargu znajduje sięw załączniku 

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Nr 148.2019

Obwieszczenie RGK.6220.6.2019

Utworzono dnia 02.12.2019

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) cyt. dalej jako „k.p.a.”, zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 29 listopada 2019r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi gminnej nr 380519W Rybno-Karolków Rybnowski.


Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rybno, pokój nr 18
ul. Długa 20 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie.

Utworzono dnia 29.11.2019

   Rozpoczęto prace związane z budową zadaszenia części budynku technicznego (tarasu) istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie”. Prace potrwają do 12 grudnia 2019 r. Koszt inwestycji to 39 975,00 zł.
Zadaszenie ma na celu zabezpieczyć urządzenia działające na oczyszczalni, sprawne ich funkcjonowanie i eksploatację. Sukcesywnie będziemy modernizować, ulepszać naszą oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody. Został złożony również wniosek na modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Rybno, polegającej na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, budowie sieci kanalizacyjnej z możliwością podłączenia 27 gospodarstw na ul. Wyszogrodzkiej, przebudowie sieci wodociągowej w ul. Towarowej i ul. Parkowej w celu poprawy standardów życia mieszkańców. Wniosek ten został złożony do Urzędu Województwa Mazowieckiego, czekamy teraz na rozpatrzenie wniosku i wsparcie finansowe w realizacji zadania.

czytaj dalej na temat: Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie.

Gmina Rybno: w jednej wsi tylko jedno koło

Utworzono dnia 29.11.2019

   19 listopada odbyło się spotkanie odnośnie utworzenia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Rybno. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. 

Zebrani mieszkańcy mieli wiele pytań, a przeprowadzone bezpośrednio warsztaty wyjaśniły wszystkie wątpliwości. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z zasadą funkcjonowania KGW, o sposobie ich rejestracji i skorzystania ze wsparcia krajowego w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

Uczestnicy spotkania Koła Gospodyń Wiejskich dowiedzieli się, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Warto mieć jednak na uwadze, że w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno Koło Gospodyń Wiejskich, a więc kto szybciej je zarejestruje, ten ma pierwszeństwo.

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno. Na spotkaniu zapadną decyzje o rejestracji stowarzyszeń.

czytaj dalej na temat: Gmina Rybno: w jednej wsi tylko jedno koło

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.15.3.2019

Utworzono dnia 25.11.2019

   Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno”.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

wszystkie dokumenty dot. zapytania ofertowego znajdują się w załączniku .

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.15.3.2019

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 243

W poprzednim tygodniu: 499

W tym miesiącu: 297

W poprzednim miesiącu: 2131

Wszystkich:

Imieniny